Projectleiding en directievoering

Voor een projectleider of (waarnemend) directeur is – naast vakkennis – vooral persoonlijkheid doorslaggevend.  Praktische vaardigheden kunnen met opleiding en training worden aangeleerd. Maar geloofwaardigheid ontwikkelen, politiek sensitief opereren, mensen zien mee te krijgen zal toch echt in de dagelijkse praktijk ontwikkeld moeten worden. Daarnaast is een relevant netwerk van belang. Dat kost tijd en rijping…

Een directeur of projectleider realiseert meer als deze op een natuurlijke manier handelt en beschikt over:

  • brede levenservaring
  • prettig en vertrouwenwekkend karakter
  • integriteit, geen trucjes uithalen
  • doelgerichte instelling gecombineerd met een grote interesse in mensen
  • moed en authenticiteit

Dit heb ik met mijn collega’s in onze jarenlange praktijk met vallen en opstaan wel opgebouwd. Wij zijn bruggenbouwers bij uitstek. Zo realiseren wij samenwerking(-sverbanden) tussen (en soms nurkse) partijen. In een organisatie van hoogopgeleide professionals is doorgaans een andere inzet nodig dan in een organisatie met overwegend medewerkers met veel vastgelegde en routine-werkzaamheden.

Projectmanagement en directievoering in complexe situaties doen wij met plezier en… met humor.