Portfolio

Overzicht van meest relevante projecten:

 • Transitie van een intramuraal verpleeghuis naar extramurale zorgorganisatie
 • Doorstart en daarop een fusie van woningbouwverenigingen
 • Transitie en een fusie van een gehandicaptenorganisatie
 • Doorstart van een welzijnsorganisatie
 • Transitie van een landelijke organisatie van verloskundigen
 • Opstart van een Regionaal Indicatie Orgaan (nu: CIZ) in Amsterdam
 • Doorstart van een regionale welzijnsorganisatie
 • Realisatie van een fusie van 3 GGD-en
 • Diverse digitaliseringsprojecten bij een GGD
 • Mede-invoering van DBC-systeem bij Interne Divisie en unit Neurologie in een ziekenhuis
 • Realisatie van een nier-dialysecentrum in een ziekenhuis
 • Realisatie van een slaaplaboratorium in een ziekenhuis
 • Realisatie van een Stroke-unit in een ziekenhuis
 • Projectleiding van Landelijke Digitale Sociale Kaart (van de VNG, GGD-Nederland, MEE-Nederland, VOB)
 • Advisering aan gemeentes over hun WMO-zorgloket
 • Advisering aan gemeentes bij hun Centra voor Jeugd en Gezin

Het zou aanmatigend zijn te zeggen dat alle activiteiten foutloos en zonder bijstelling plaatsvonden. Met vallen en opstaan zijn impasses doorbroken, lerenderwijs koersen verlegd en van fouten geleerd. U kunt profiteren van wat zich achter de schermen voltrokken heeft en wat uiteindelijk de afbreukrisico’s en de succesfactoren waren.