Referenties

Ik leerde Johan kennen als directeur van de GGD Noord Kennemerland (Alkmaar), waar hij met twee mede GGD-directeuren uit de regio Noord-Holland Noord mijn counterpart was bij de fusie van deze drie GGD-en. Later troffen wij elkaar weer bij Cardanus, de welzijnorganisatie in Amstelveen, waar hij directeur-bestuurder was en mijn opdrachtgever en bij de fusie van Raster en de Blankenbergstichting tot Centram, in zijn rol als lid van de Raad van Toezicht.
Het beeld, dat ik van Johan heb gekregen is in deze drie omgevingen consistent. Ondernemend en inventief, risiconemend, snel denkend, soms wat boven (de mensen) langs, maar voor mij navolgbaar en trouw in onze relatie. Die was uit de aard van onze positie zakelijk, maar omgeven met een prettige vertrouwelijkheid. Genoemde kwaliteiten van Johan zijn in dit type maatschappelijke organisaties uiterst nuttig. In hun onverminderd turbulente omgeving, deels ook ingebed in politieke irrationaliteit, is het zaak voorturend op zoek te gaan naar de grenzen van de afhankelijkheid. Optimaal benutten van de markttaken van de GGD of het commercieel aantrekkelijk maken van een kringloopbedrijf zijn voorbeelden van het maatschappelijk ondernemerschap, dat Johan kenmerkt. Het schoffie uit Amsterdam-Noord is bij hem zichtbaar gebleven, hetgeen volgens een schoffie uit een ander deel van Amsterdam zijn voor- en nadelen heeft.

Hekon Pasman,
partner bij Bosman & Vos

Ik heb Johan leren kennen als een betrokken bestuurder van Cardanus in een periode waarin diverse veranderingen tegelijk en in een korte periode moesten worden doorgevoerd. Johan is in staat complexe situaties snel en goed te doorgronden en de verkregen inzichten te vertalen naar effectief handelen. Hij neemt zijn mederwerkers mee in de veranderingen en realiseert door middel van samenwerking de te behalen resultaten. Johan beweegt zich gemakkelijk in een bestuurlijk krachtenveld en weet daarmee resultaten voor zijn organisatie te behalen.

Ton Rolink, Strategisch beleidsmedewerker, Gemeente Amstelveen

Ik heb Johan leren kennen als een directeur en maatschappelijk ondernemer met een vernieuwende visie en lef en daadkracht om deze ook naar de praktijk te vertalen. Hij liet de GGD Noord-Kennermerland maatschappelijk ondernemen en wist daarbij goede balans te vinden tussen gesubsidieerde basistaken en apart gefinancierde maatschappelijke relevante taken. Bij de ontwikkeling van een klantgerichte digitale Wmo-productenkaart, vond ik in Johan iemand die vanuit zijn geloof in het product risico durfde te nemen, het neerzette en er draagvlak binnen GGD-Nederland voor wist te vinden.

Hette Tulner, Beleidsmedewerker Welzijn, Gemeente Bergen

Johan is creatief en ondernemend. Hij ziet en creëert kansen En hij werkt vanuit een duidelijke visie. Hij schetst zijn medewerkers de stip aan de horizon en wijst hen de weg.

Else de Wit, bestuurder van CentraM

In de klussen die we samen hebben gedaan heb ik Johan leren kennen als een gedreven en doortastende doorzetter, die nooit meteen genoegen neemt met wat voor de hand lijkt te liggen. En als een hartelijk en humoristisch mens.

Nico D., Helpt gemeenten en welzijnsinstellingen andere verhoudingen te creëren met elkaar en met burgers

Ik heb Johan leren kennen als een betrouwbare en enthousiaste partner bij de opzet van het team Vangnet en Advies. Zakelijk en met respect voor medewerkers en cliënten. Maatschappelijk betrokken. Resultaatgericht met humor.

Gea Dekkers, Directeur Circuit Langdurige Zorg: De Dijk, GGZ Noord Holland Noord

Johan was mijn collega bij De Thuiszorg Den Haag. Ik heb plezierig met hem gewerkt. Hij stond voor wat hij zei. Sterke humor, een uitgesproken visie, geen carrièrejager maar met hart voor de zaak.

Dolf Van der Post, HRM adviseur/ Hoofd PZ, Gemeente Amsterdam

Ik heb Johan in zijn periode als GGD-directeur leren kennen als een betrokken, ondernemende en vernieuwende man, die medewerkers weet te motiveren om in deze vernieuwingen mee te gaan. Door het kiezen van nieuwe invalshoeken en het stellen van nieuwe vragen weet Johan beweging te krijgen in vastgeroeste patronen en zorgt hij ook voor nieuwe denkrichtingen bij zijn gesprekspartners.
In de vierdeling mensgericht, omgevingsgericht, organisatiegericht en resultaatgericht zijn bij Johan alle kwadranten op adequate wijze gevuld, zonder dat de potentie tot focus op iedere afzonderlijke gerichtheid daaronder lijdt. Opvallend vind ik zijn ondernemerschap in de publieke sector, hij heeft in zijn periode als directeur van de GGD Noord-Kennemerland een flink pakket aan aanvullende diensten ontwikkeld en daarvoor bestuurlijk draagvlak verkregen binnen zijn GGD.

Sjaak De Gouw, directeur GGD Hollands Midden