Senior executive coaching / boardroom consultant

U bent commissaris of staat U op het punt hiervoor aangesteld te worden? Doorlopende reflectie is niet alleen voor (aanstaande) bestuurders of directeuren onmisbaar. Ook voor commissarissen.

Macht en zelfreflectie horen bij elkaar. Talloos zijn de voorbeelden van mensen hoog in de organisatie die in de loop der jaren ene kamervullend ego ontwikkelen of teveel in routines verzeild raakten.

Is toezien bij u in vertrouwde handen?

Toezicht houden is een eervolle taak. U krijgt als toezichthouder / commissaris een steeds grotere publieke verantwoordelijkheid. Comfortabele vanzelfsprekendheden zijn aan het verdwijnen. De wet- en regelgeving wordt strikter en concreter. Nieuwsmedia en ondernemingsraden duiken er snel op als er een ongerijmdheid ontdekt wordt. Uw wijsheid bij de aanstelling van een directeur en uw toezicht op uw directeur of bestuurders en uw juiste inschatting van de risico’s die de organisatie aangaat is onmisbaar.

Wilt u een bekwame en slimme toezichthouder zijn?

In publicaties van Verenigingen van Toezichthouders en onderzoeksinstellingen worden cruciale vaardigheden voor Toezichthouders genoemd. Dat zijn nog steeds overwegend financiële en juridische vaardigheden. Maar zonder zogenaamde soft controls komt u er niet. U kunt nooit alleen varen op de harde cijfers en rapportages. De cultuur van de organisatie begrijpen, inzicht hebben in een juiste communicatie, U breder en dieper laten informeren naast de informatie van uw bestuurder/directeur. Het gedrag en de cultuur in een organisatie zijn net zo belangrijk zijn voor commissarissen / toezichthouders als de expertise van accountants, juristen en controllers.

Ook de mate van het vertrouwen in uw mede-commissarissen en de openheid tussen U en de bestuurder bepalen uw slagkracht. Misschien vraagt u zich als voorzitter ook wel eens af: hoe coach ik mijn bestuurder? En kunt u eigenlijk wel helder uitleggen welke rolopvatting u heeft voor de organisatie?

Stevig toezicht, werkelijke onafhankelijkheid, een rechte rug en tegenwicht bieden zijn zo cruciaal voor u dat u zich daar doorlopend in kunt versterken. Doorlopende zelfreflectie en de bereidheid om jaarlijks bij te scholen op vakkennis, vaardigheden en soft controls horen bij uw houding.

Wij hebben meer dan 25 jaar (pioniers) ervaring als sparringpartner en senior-coach voor aanstaande, beginnende en ervaren commissarissen.

Wij ondersteunen u als bestuurder of toezichthouder bij het verhelderen van de situatie waarin uzelf en uw organisatie verkeert. Na een analyse van uw positie kunnen wij met u uw visie aanscherpen en handiger vertalen naar een houding die (beter) aansluit bij de snel veranderende eisen van uw stakeholders.