Oprichting Instituut voor Bestuurscoaching

Ik zie de laatste tijd een versnelling van het onvrijwillig vertrek van bestuurders en directeuren. Het NVZD becijferde dat er in 2010 driemaal zoveel bestuurders en directeuren uit de gezondheidszorg op die manier zijn vertrokken dan in 2009. Ook recente berichtgeving rond vooral de woningcorporaties wijst in dezelfde richting. Er blijkt een verband te bestaan tussen de groei van de uitstroom en verwachtingen en eisen aan bestuurders. De veranderende structurele omstandigheden en de grotere behoefte aan transparantie verhoogt zichtbaar de faalkans van bestuurders. Het betekent, zoals nu vaker zichtbaar wordt, dat vele bestuurders en hogere managers sneuvelen of vervroegd aftreden. De maatschappelijke schade daarvan is aanzienlijk. Faillissementen, verlies aan vertrouwen, verlies werkgelegenheid, persoonlijk leed.

Nieuw zijn deze risico’s niet leiders lopen nu eenmaal altijd kans op het ontwikkelen van een tunnelvisie. Niet iedere bestuurder wordt tijdig geopponeerd of kan makkelijk tegengas accepteren. Het gezegde dat het eenzaam is aan de top bevat waarheid. Veel bestuurders zoeken te zeer steun in het vertrouwde en besloten circuit van medebestuurders en hun directe staf/medewerkers.

Daarom is een sparring partner of een coach voor bestuurders van bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen zinvol en vaak ook echt nodig. Door de grote systeemwisselingen in hun sector staan bestuurders ook voor grote opgaven! Executive coaching door senior, ervaren collega’s kan daarbij een stevige bijdrage leveren aan de versterking van de directie- en bestuurderspraktijk, in de private en publieke sector. Buitenlands onderzoek heeft aangetoond dat dit effect er is

Instituut voor Bestuurscoaching.

Er zijn in Nederland executive coaches actief op het gebied van bestuurscoaching. Tegelijkertijd is er geen Instituut dat deze activiteiten op een hoger plan tilt en dat voor bestuurders een platform biedt waar zij met vragen terecht kunnen.

Ik ga met een aantal initiatiefnemers hier verandering in brengen en met een selectie aan beroepsorganisaties verkennen welke of hier behoefte aan bestaat.

Doel van het Instituut voor Bestuurscoaching.

Het instituut wil een platform bieden voor de versterking van het hogere management, bestuur en toezicht in (vooral) publieke organisaties. Het aanbod is daarbij primair gericht als sparringpartner voor persoonlijke versterking (advisering/coaching/ counseling). Daarnaast wil het Instituut actief bijdragen aan sterke bestuurders door publicaties, workshops, onderwijs en onderzoek (met hogescholen).

Te ondernemen stappen.

Wij gaan de behoefte aan een dergelijk instituut verkennen bij een aantal beroepsorganisaties in vooral de (Gezondheids)Zorg, het Onderwijs, Welzijnsorganisaties, Wooncorporaties en Gemeenten. Bestuurders- en brancheorganisaties zullen gevraagd worden in hoeverre zij bereid zijn ook mee te werken aan de oprichting van een dergelijk instituut, dan wel dit te ondersteunen.

Op basis van de uitkomsten van deze verkenning zal tot de oprichting van het instituut worden overgegaan. Je bent welkom je mening hierover te geven!!! Ik hou je op de hoogte via deze blog.

Inspireren en stimuleren, goed leiderschap?

Tsja, 75% van de professionals in de zorg vinden dat veel geld verloren gaat door verkeerde management beslissingen, dat managers met hun mislukte (ICT/innovatie) projecten hen van hun werk afhoud en dat de dokter in te lead moet zijn in plaats van de cijfers in de hand. (Zorgvisie 2012).

Toch doet goed leiderschap er wel toe volgens hen. Als ziekenhuisdirecteuren uitstralen dat kwaliteitsverbetering belangrijk is gaan dokters en verpleegkundigen daarin mee. Voor het welslagen van innovatie is wel de onderlinge samenhang van groot belang. Niet iedere afdeling of professional een eigen verbeterproject. De projecten moeten op alle niveaus op elkaar aansluiten. Dus centraal met elkaar afspreken welke normen wenselijk zijn om gehaald te worden, prikkelende randvoorwaarden leveren (van apparatuur tot scholingen). Is dat goed leiderschap??? En hoe haalbaar is dat in een slangenkuil zoals veel ziekenhuizen zijn?